Димитър Каратонев

2005 - Магистър по "Графика" от ВТУ "Св Св Кирил и Методий", В. Търново; 2007 - Член на Съюза на Българските Художници; Участия на международни биеналета и триеналета на графиката в:

Токио, Кремона, Гливице, Лодз, Буенос Айрес, Анкара, Напока, София, Варна, Габрово Участия в съвместни и национални изложби във: Виена, София, Варна, Плевен, В. Търново, Габрово и Ст. Загора

Награди

2008 - Диплома за графика от биенале "Малки форми" - Плевен 2007 - Диплома и медал от биенале Ex Libris в Полша 2003; 2007 - Специална награда за графика - галерия "Леседра", София; 2003 - Диплома и медал от биенале Ex Libris в Полша 2003; 2003 - Награда за млад български график на биеналето за хумор и сатира в изкуството Габрово 2003; 2001 - Великотърновски университет, награда от галерия БУЛАРТ за графика;

Виж картини на Димитър Каратонев