Николена Шопова

Завършва Сценични кадри през 2006 година, сега се дипломира в ПУ"Паисий Хилендарски" специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство".

Виж картини на Николена Шопова