Петър Къчев

Петър Янкулов Къчев е роден на 31 декември 1950 г. във Враца.

През 1970 г. завършва Художествената гимназия в София и е приет във ВТУ "Кирил и Методий". Там завършва специалността "графика" при проф. Николай Хаджитанев.

След завършването на висшето си образование Петър Къчев се установява трайно в родния си град и вече три десетилетия живее, работи и твори там.

В началото на творческия път се занимава изцяло с графика. Той показва сериозни възможности и като много добър майстор на рисунката прилага това си умение в най-различни художествени графични техники - офорт, суха игла, акватинта, литография. Но онова, което завладява постепенно Петър Къчев, е живописта, а след тежкото заболяване художникът окончателно заменя резеца с четката.

Виж картини на Петър Къчев