Георги Динев

Следобедно слънце“

28/38, 1995
Собственост на галерията

Изпрати запитване

Следобедно слънце