Георги Динев

Градът“

30/40, 2007
Собственост на галерията

Изпрати запитване

Градът