Павел Вълков

Пристанът на мина Черно море“

50/40, 1939
Собственост на галерията

Изпрати запитване

Пристанът на мина Черно море