Кръстьо Тодоров

Серенада“

40/30, 2009, лито
Собственост на галерията

Изпрати запитване

Серенада