Кръстьо Тодоров

Серенада II“

30/40, 2009, лито
Собственост на галерията

Изпрати запитване

Серенада II