Петя Курдова

Родена в град Сливен на 04.02.1980г.

Средно Образование: СХУ за Приложни Изкуства „Димитър Добрович” – 1998г. специалност – Рекламна Графика

Висше Образование: Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – 2003г. специалност – Педагогика на Обучението по Изобразително Изкуство, степен – бакалавър

Работи в областта на темпера, маслени бои, акварели, графика и смесена техника.

Участия в изложби:

1996г. – Драматичет театър - Сливен;

1997г - галерия Май - Сливен;

1998г. - галерия Май - Сливен;

1999г. - галерия Сирак Скитник - Сливен;

2002г. – Централно фоайе на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

2003г. - галерия Леседра - София;

2003г. – Самостоятелна изложба „Българската шевица като символ и средство за развиване на въображението в графиката и живописта”в фоайето на Факултет по Начална и Предучилищна - Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Пленери:

1996г. - Сливен; 1996г. - Велико Търново; 1997г. – Копривщица; 1998г. – Бургас; 2002г. - Каварна

Виж картини на Петя Курдова