М. Шовелидзе

Портрет“

Грузия, 24/44, 1994г.
Собственост на галерията

Изпрати запитване

Портрет